Wielka Synagoga

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Szajnochy
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Szajnochy
  • Rok oddania do użytku: 1905
  • Obecnie w tym miejscu: Galeria Panorama

Synagoga w Jaśle (zwana Wielką Synagogą) została wybudowana w 1905 roku w miejscu dawnego dworu obronnego zwanego “Kocim Zamkiem”. Była imponującą budowlą z kopulastym dachem, o architekturze charakterystycznej dla ówczesnych żydowskich obiektów sakralnych. Jej budową zajęli się robotnicy sprowadzeni z Węgier, a wykończeniem wnętrz malarze z Włoch.

Podczas Wojny świątynia została najpierw w 1939 roku w dniu święta Jom Kipur spalona, a następnie całkowicie zburzona. Ruiny rozebrano już w czasie II wojny światowej. W jej miejscu powstała restauracja Panorama (obecnie po rozbudowie Galeria Panorama). Jedynym elementem pozostałym po przedwojennej zabudowie jest fragment muru oporowego od strony ulicy Jagiełły.

Wielka Synagoga
Fot. 1 / Wielka Synagoga (1915 rok)

Wielka Synagoga (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Wielka Synagoga 2
Fot. 2 / Wielka Synagoga (1939 rok) – ul. Szajnochy, Wielka Synagoga niedługo po jej spaleniu

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

Wielka Synagoga Lotnicze
Fot. 3 / Wielka Synagoga (1944 rok) – zdjęcie lotnicze, miejsce po Wielkiej Synagodze zaznaczone na żółto

1 401 views