Ratusz

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Rynek
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Rynek
  • Rok oddania do użytku: 1826
  • Obecnie w tym miejscu: Urząd Miasta

Po pożarze 1826 roku Ratusz został przeniesiony z centrum Rynku do wschodniej pierzei. Był to jednopiętrowy budynek z wieżą zegarową. Od 1868 roku w jego pomieszczeniach umieszczono klasy Gimnazjum Męskiego. Na początku XX-go wieku był kilka razy remontowany [Fot. 1]. Prawdopodobnie w latach 1914-1915 zlikwidowano wieżę zegarową. Obok ratusza wybudowano siedzibę dla Rady Powiatowej. Z czasem budynek okazał się za ciasny i Rada Powiatowa zyskała nową siedzibę przy ul. Kościuszki. Siedzibę Rady wykupiło miasto na potrzeby Gimnazjum.

Nowy budynek ratusza oddano do użytku w 1928 roku [Fot. 2]. Był to okazały dwupiętrowy budynek z mansardowym dachem. Jego elewację zdobiły dwie figury: Kazimierza Wielkiego i królowej Jadwigi. W czasie II wojny światowej (w 1941 roku) decyzją władz niemieckich ratusz został ponownie przebudowany [Fot. 3]. Dobudowano lewe skrzydło i całość nakryto dachem.

Ratusz został zniszczony w 1944 roku. Obecnie znajduje się tutaj budynek Urzędu Miasta.

Fot. 1 / Ratusz (1900 rok)
Fot. 1 / Ratusz (1900 rok)

Ratusz (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Fot. 2 / Ratusz (1936 rok)
Fot. 2 / Ratusz (1936 rok)
Fot. 3 / Ratusz (1942 rok)
Fot. 3 / Ratusz (1942 rok)

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

Ratusz Lotnicze
Fot. 4 / Ratusz (1944 rok) – zdjęcie lotnicze,Ratusz zaznaczony na żółto

1 457 views