Komenda Policji

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Czackiego
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Staszica
  • Rok oddania do użytku: koniec XIX wieku
  • Obecnie na jego miejscu: Bank PEKAO S.A.

Ze zdobytych z różnych źródeł informacji wynika iż Komenda Powiatowa Policji w Jaśle miała kilka siedzib, jednak zaraz przed II wojną światową znajdowała się w gmachu dawnego Banku Austro-Węgierskiego przy ul. Czackiego (obecnie ul. Staszica). Po I wojnie światowej bank przestał funkcjonować, a powstały w okresie autonomii galicyjskiej (koniec XIX wieku) budynek prawdopodobnie znalazł się pod zarządem starostwa, które udostępniło go dla Policji. W czasie okupacji znajdowała się tam siedziba niemieckiej policji kryminalnej (Kriminalpolizei, Kripo).

Budynek został mocno zniszczony w 1944 roku. Po gruntownej przebudowie funkcjonuje do dzisiaj jako siedziba Banku PEKAO S.A.

Komenda Policji
Fot. 1 / Komenda Policji (1906 rok)

Bank Polski (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Komenda Policji 2
Fot. 2 / Komenda Policji (1905 rok) – ul. Czackiego, Komenda Policji druga po lewej

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

Komenda Policji Lotnicze
Fot. 3 / Komenda Policji (1944 rok) – zdjęcie lotnicze, Komenda Policji zaznaczona na żółto

935 views