Klasztor Sióstr Wizytek

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Klasztorna
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Klasztorna
  • Oddano do użytku: 1902-1903
  • Obecnie w tym miejscu: Klasztor Sióstr Wizytek

Wizytki przybyły w 1901 roku do Cieklina. Przez blisko dwa lata mieszkały w dworku należącym do Sióstr Norbertanek z Krakowa. Budowa nowej siedziby na Górce Klasztornej w Jaśle podzielona została na dwa etapy. Najpierw położono kamień węgielny pod budowę klasztoru (16 czerwca 1902 roku), później pod budowę kościoła (17 maja 1903 roku). Zabudowania zostały zaprojektowane jako klasztor z zamkniętym, kwadratowym wirydarzem, dwa skrzydła pensjonatu, kościół i blisko kilometr muru klauzurowego. Siostry sprowadziły się do Jasła w momencie ukończenia budowy pierwszego skrzydła – 17 października 1903 roku, natomiast uroczyste poświęcenie Kościoła nastąpiło 13 października 1904 roku.

Siostry zostały wysiedlone w styczniu 1944 roku a klasztor został zarekwirowany przez Niemców na cele szpitalne. W grudniu 1944 roku zabudowania zostały zaminowane i zburzone. Po wielu latach starań budowę nowej świątyni ukończono w 1966 roku, a klasztoru dopiero w 1972 roku.

Klasztor Wizytek 1
Fot. 1 / Klasztor Sióstr Wizytek (1906 rok)

Klasztor Sióstr Wizytek (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Klasztor Wizytek 2
Fot. 2 / Klasztor Sióstr Wizytek (1942 rok) – Czasy okupacji, Niemieccy żołnierze przed Klasztorem

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

Klasztor Wizytek Lotnicze
Fot. 3 / Klasztor Sióstr Wizytek (1944 rok) – zdjęcie lotnicze,Klasztor Sióstr Wizytek zaznaczony na żółto

1 357 views