Gimnazjum Męskie

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Czackiego
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Czackiego
  • Rok oddania do użytku: 1892 rok
  • Obecnie w tym miejscu: I Liceum Ogólnokształcące

Początkowo zajęcia odbywały się w budynku Ratusza. Gmach Gimnazjum Męskiego wraz z salą gimnastyczną zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Czackiego i Mickiewicza powstawał w latach 1891-1892. Zaprojektowany został przez znanego architekta Sławomira Odrzywolskiego i był spójny stylistycznie z oddaną rok po gmachu szkoły kaplicą (obecnie Kościołem św. Stanisława).

Został zaminowany i wysadzony w 1944 roku. Na jego miejscu w 1962 roku oddano do użytku istniejący do dzisiaj gmach I Liceum Ogólnokształcącego.

Gimnazjum Męskie 1
Fot. 1 / Gimnazjum Męskie (1915 rok)

Gimnazjum Męskie (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Gimnazjum Męskie 2
Fot. 2 / Gimnazjum Męskie (1915 rok) – budynek szkoły wraz z kaplicą (obecnie Kościołem św. Stanisława)

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

 Gimnazjum Męskie Lotnicze
Fot. 3 / Gimnazjum Męskie (1944 rok) – zdjęcie lotnicze, Gimnazjum Męskie zaznaczone na żółto

1 272 views