Dworzec Kolejowy

  • Przedwojenna nazwa ulicy: ul. Metzgera
  • Aktualna nazwa ulicy: ul. Metzgera
  • Rok oddania do użytku: koniec XIX wieku
  • Obecnie w tym miejscu: Dworzec PKP

Linia Kolejowa Stróże-Zagórz przebiegająca przez Jasło budowana była w latach 1872-1884, natomiast jej odnogę do Rzeszowa ukończono w 1890 roku. W tym okresie powstał również bardzo okazały budynek dworca Kolejowego, oraz istniejące do dzisiaj (częściowo odbudowane) bloki kolejowe przy ul. Metzgera. Inwestycja ta przyczyniła się bardzo do rozwoju miasta jako ważnego węzła kolejowego.

Dworzec był jednym z ostatnich budynków w Jaśle zniszczonym w 1944 roku przez wycofujące się wojska niemieckie. Na jego gruzach powstał nowy, istniejący do dnia dzisiejszego budynek dworcowy. Pierwotnie planowano odbudować go jako monumentalny gmach, zdecydowano się jednak na realizację innego projektu.

Dworzec PKP
Fot. 1 / Dworzec Kolejowy (1915 rok)

Dworzec Kolejowy (obecny widok Street View)


Pozostałe zdjęcia

Dworzec Kolejowy 2
Fot. 2 / Dworzec Kolejowy (1901 rok) – widok od Górki Klasztornej, w tle widoczne budynki bloków kolejowych

Zdjęcie lotnicze z 1944 roku

Dworzec Kolejowy Lotnicze
Fot. 3 / Dworzec Kolejowy (1944 rok) – zdjęcie lotnicze, Dworzec Kolejowy zaznaczony na żółto

1 118 views